CDO – den digitale chef kommer til Danmark

Do-it-now-BLOG

CEO, CFO, CTO og nu også CDO. De fleste af os kender forkortelserne af de internationale cheftitler, og nu skal vi så vænne os til en ny: Chief Digital Officer.

Den nye titel afspejler en udvikling, som vi igennem vores rådgivning oplever i Pentia. Nemlig at stadig flere danske virksomheder og organisationer går med planer om at ansætte chefer med ansvar for virksomhedernes digitale forretningsstrategi og digitale tilstedeværelse.

Vores erfaringer stemmer åbenbart ganske godt overens med de internationale trends, som Rhys Grossman’s og Jana Rich’s fra Russell Reynolds Associates beskriver i deres artikel The Rise of the Chief Digital Officer. Heri skriver de: ”… virksomheder er i stigende grad på udkig efter Chief Digital Officers, CDOs, som kan overskue det fulde digitale potentiale, og som kan drive forandringer gennem hele organisationen.”

På høje tide

Det er en længe ventet og glædelig udvikling, at virksomheder, mediehuse, interesseorganisationer og store offentlige organisationer nu er begyndt at tænke alle deres digitale platforme både ind ledelsen og ind i forretningsstrategien.

Forretningsstrategierne skal nu til at være sømløst integrerede med virksomhedens digitale strategier, marketingstrategi, kommunikationsstrategi og IT-strategi og skal ikke længere kun adressere web, men også mobile, social, lokal tilstedeværelse. Dertil kommer mulige nye teknologiske innovationer, som måtte komme fremover og som har betydning for virksomheden eller organisationen.

Til næste niveau

Arbejdet med tilstedeværelsen på internettet er de seneste mange år blevet stadig mere professionelt og har ført til etablering af dygtige kommunikations-, marketing- eller webafdelinger med meget kompetente medarbejdere.

Nu betyder de digitale mediers fremmarch, at tiden hvor virksomhedens studentermedhjælper sad og styrede kommunikationen på mobil og sociale medier er ved at være forbi. For tiøren er faldet. Netop denne form for kommunikation fanger kunderne, hvor de bevæger sig mest.

Virksomhederne har derfor nu digitale chefer på ønskelisten, som har både ledelsesmæssige og strategiske erfaringer med hvordan web, mobile, social og lokal kan understøtte forretningsstrategien. Den digitale chef skal således navigere i krydsfeltet mellem marketing, kommunikation og IT samtidig med, at hele virksomhedens eksisterende værdikæde involveres.

touchscreen interface

Den digitale chefs 5 nøglekompetencer

Den digitale chefs kompetencer er nøglen til organisationens digitale succes over for både kunder, interessenter, borgere og medarbejdere. Nøglekompetencerne er:

1)      Kommerciel og teknisk forståelse. Den digitale chef skal ikke være en guru inden for de sociale medier men en erfaren chef, der kan bringe forretningsstrategien og virksomhedens praksis sammen med en stærk kommerciel og teknisk forståelse.

2)      Forandringsledelse. Den digitale chef skal have stærke kompetencer som forandringsagent, der kan sætte sig i spidsen for at drive en forretningsstrategisk organisations- og forretningsudvikling.

3)      Robust visionær. Den digitale chef skal være en robust visionær. Visioner bliver oftest mødt med modstand og interne magtkampe – men det må ikke dræbe troen på visionen.

4)      Kommunikation. Den digitale chef skal have erfaringer med både intern og ekstern online kommunikation, branding og markedsføring

5)      Ledelse. Den digitale chef skal have stærke kompetencer inden for personaleledelse, som kan drive forandringerne gennem motivation og begejstring uden at miste fokus på projektopfølgning, eksekvering og dokumentation af de forretningsmæssige effekter.

h

Hvordan finder vi vores nye digitale chef?

Det kan umiddelbart syntes vanskeligt at finde den rette kandidat, der besidder alle ovenævnte kompetencer. Særligt fordi kompetencesættet trækker på faglige discipliner, der traditionelt ligger inden for forskellige uddannelser og jobprofiler. Fx har traditionelle kommunikationsfolk ofte ikke stor erfaring med forretningsudvikling eller dyb teknisk forståelse.

Ofte arbejder de mest oplagte kandidater i mindre ’cutting-ege’ virksomheder, men disse kandidater har typisk fravalgt de store virksomheder, fordi de opfatter dem som gammeldags, bureaukratiske og tunge.

Nu ikke senere

Mist ikke troen. De gode kandidater findes derude, og det er helt sikkert nemmere at finde den rette kandidat i dag end det vil være i morgen, hvor de fleste større virksomheder sætter jagten ind efter en digital chef som en naturlig del af virksomhedens topledelse.

 

Follow us for similar blogposts:
facebooktwittergoogle_pluslinkedininstagramfacebooktwittergoogle_pluslinkedininstagram

Share the blogpost with your network:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinfacebooktwittergoogle_pluslinkedin